Quantox Technology

Облак и
инфраструктура

Подобрете ја безбедноста и флексибилноста со поголема ефикасност

Оптимизирана стратегија за управување со облак и инфраструктура

Одржувајте ја продуктивноста на Вашиот бизнис

Технолошките трендови донесоа нови бизнис-императиви, па така компаниите усвојуваат нови дигитални технологии со цел да добијат подобри процеси за оптимизирање и да обезбедат цврсти, персонализирани односи со клиентите. Вградена ИТ-инфраструктура споена со оптимизирана стратегија на облак е клучниот фактор за целосно успешно дигитално патување.

Сервисите за управување со инфраструктура и облак се паметни и проактивни начини за успешно управување со податоци, информации и технологија. Тие нудат широк појас на услуги од мрежно поврзување до безбедност, складирање и услуги базирани на облак.

Целиот процес на ангажирање провајдер со експертиза е дизајниран за да се постигне крајната цел – пронаоѓање вредна поддршка за Вашиот интерен ИТ-оддел и воспоставување соодветна респонзивност и агилно управување со инфраструктурата на облак.

Зошто?

Изборот на сигурен партнер ќе Ви помогне да поставите цврст темел за оперативна ефикасност, одново дизајнирајќи го начинот на управување со системите за информатичка технологија и ресурсите.

КЛУЧНИ поволности

Одржување софтвер

Секогаш ажурирани системи на облак

Резервна копија/план за поврат

Трошок

Безбедност

Интеграција

Оперативна ефикасност

Зголемено задоволство на корисниците

Нашиот начин

Стратегија за управување со облак на брз, оптимизиран начин

Во последните 15 години Quantox активно ги следи технолошките трендови и гради сигурни тимови со цел да ја испорача најдобрата стратегија за управување со облак на нашите клиенти, оптимизирани според нивните потреби и раст. Добро осмислена стратегија вклучува различни области, консултации со нашиот DevOps-тим, земање предвид можни миграции на податоци и градење и управување со комплетна инфраструктура, доколку е потребно.

Од проценка до реализација, даваме силна поддршка за оперативната ефикасност на Вашиот бизнис преку неопходни сервиси за облак и инфраструктура.

Зголемувањето на конкуренцијата е долгорочна цел. Партнерството со компанија со докажани резултати во областа на облак и инфраструктура може да биде мудра деловна одлука за постигнување на оваа цел за време на процесот на дигитална трансформација.

Најдобрите платформи на облак здружени со оптимизирана стратегија

Quantox е партнер со глобалната платформа Microsoft Azure и на нашите клиенти им нудиме безбедна и скалабилна обработка во облак и обезбедуваме услуги за складирање во облак со високи перформанси.

Тоа опфаќа цврсти поволности како брзина на сервис, безбедност, опоравување од катастрофа и одлична флексибилност. Microsoft Azure е достапен во повеќе од 54 региони и 140 земји и имаат извршено преку 200 услуги на облак во 2021 година.

Без разлика дали ќе изберете Azure или некоја друга платформа, силната стратегија за управување е од клучно значење за највредни резултати и намалени трошоци.
Зголемувањето на конкурентноста е долгорочна цел. 
Со силни партнери и докажана експертиза, испорачуваме цврста стратегија за управување и поддршка, а со тоа му помагаме на Вашиот бизнис да ја постигне оваа цел за време на процесот на дигитална трансформација.