Use a Project Management System (PMS) To Prevent Projects From Cramping Up

Pri kreiranju projekata, upravljanje samim projektom se zaista "može pretvoriti u čudoviste"! Ali, postoji ozbiljno laka solucija za rešavanje misterije koje krije upravljanje projektom - Sistemi Upravljanja Projektima (PMS - Project Management Systems)! Ovo su zapravo programi koji su ili zasnovani na webu ili softverski na vašem računaru a koji vam…